استان
شهر
نوع مرکز
نام مرکز
رديف استان مرکز نام مرکز درمانی نشانی تلفن
1 آذربایجان شرقی بیمارستان باقر العلوم اهر اهر-سه راه مشگین شهر-جنب دادگستری 04144332204
2 آذربایجان شرقی پزشک حسین مقدسی فر اهر: میدان یادبود-روبروی چلوکباب قانع 44239737
3 آذربایجان شرقی پزشک دکتر آیدا کریم زاده اهر-میدان یادبود
4 آذربایجان شرقی داروخانه دکتر عابدی اهر- خیابان شهید بیگلری- روبروی مسجد رسول الله- داروخانه دکتر عابدی 04144225807
5 آذربایجان شرقی داروخانه دکتر عبدالهیان اهر-چهارراه معلم-روبروی اداره دارایی- 04144224158
6 آذربایجان شرقی داروخانه دکتر قنبری اهر-خیابان طالقانی 04144232226
7 آذربایجان شرقی داروخانه دکتر مرتضی حسن پور اهر-خیابان رسالت-جنب مدرسه اسما 04144230810
8 آذربایجان شرقی داروخانه دکتر نیک آذر اهر-خیابان شهید بیگلری-روبروی چلو کبابی قانع 04144222087
9 آذربایجان شرقی داروخانه شبانه روزی دکتر قلی زاده اهر -چهارراه معلم- جنب بانک مرکزی 44220015
10 آذربایجان شرقی درمانگاه کلینیک حکیم ارسباران اهر خیابان رسالت 04144236363
صفحه نخست  |  بعدی  تعداد مراکز يافت شده: 5608